Adalet.info

Adalet Organizasyonu bilgi sitesi

 

Adalet Portalında Türk Yargı ve Adalet sistemi, hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm adalet personelinin yararlanacağı hukuksal bilgiler bulunmakta olup, www.adalet.info sitesinin kategori başlıkları listesi aşağıdadır.

 • Adalet Uzmanlığı Sınavı konuları

  ADALET UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARI Adalet uzmanlığı sınav konuları genel olarak aşağıdaki başlıklarda toplanmış olup, sınava gireceklerin bu dersleri çalışmaları menfaatleri icabıdır. A- GENEL KONULAR T.C Anayasası, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının 1 sayılı Kararnamesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu B- GÖREV YAPTIKLARI BİRİMLERE GÖRE KONULAR Cezai ve Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve Uluslararası KuruluşlarView Full Article... The post Adalet Uzmanlığı Sınavı konuları first appeared on ADALET.

 • Bölge Adliye Mahkemesi Eğitimleri

  Bölge Adliye Mahkemeleri Eğitimi (İstinaf Eğitimi) Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Bölge Adliye Mahkemelerinde görev yapacak Bölge Adliye Mahkemesi Başkanları, Daire Başkanları, Üyeleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak 25 Mayıs- 6 Haziran 2016 tarihleri arasında “İstinaf Temel Eğitimi” yapılmasına karar verilmiştir. Programların tamamı Ankara ilinde yapılacaktır. Katılımcı listeleri, ünvan ve görev yeri ayrımı yapılmaksızınView Full Article... The post Bölge Adliye Mahkemesi Eğitimleri first appeared on ADALET.

 • CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi

  2019 CMK avukatlık ücret tarifesi Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2019 YILI TARİFESİ Amaç MADDEView Full Article... The post CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi first appeared on ADALET.

 • Ceza Mahkemesi Tanık ücreti tarifesi 2019

  27 Aralık 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30638 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2019 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarfenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilşikn usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkimView Full Article... The post Ceza Mahkemesi Tanık ücreti tarifesi 2019 first appeared on ADALET.

 • Ceza Mahkemesi Tanıklık Ücret Tarifesi 2022

  Ceza mahkemelerinde uygulanacak 2022 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, 24 Aralık 2021 Tarihli ve 31699 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Adalet bakanlığına göre ceza yargılamasında şahitlik ücreti 25-63 lira arasında belirlendi.   Adalet Bakanlığından: 2022 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul veView Full Article... The post Ceza Mahkemesi Tanıklık Ücret Tarifesi 2022 first appeared on ADALET.

 • Dava dosyası sayıları

  Bir gün içinde kaç tane dava dosyası açıldığı, kaç tane davanın bitirilebildiği konusundaki istatistiksel sayıları sizler için araştırdık. Araştırma sadece 1 günlük yani 25.5.2016 tarihinde Tüm Türkiye genelinde bulunan Ceza mahkemeleri, Hukuk mahkemeleri ve İdare mahkemelerinde açılan davaları, icra dairelerinde yapılan icra takiplerini ve Savcılık dosyalarını kapsamaktadır. Ayrıca ceza infaz kurumlarına giren ve çıkanlar ileView Full Article... The post Dava dosyası sayıları first appeared on ADALET.

 • Hukuk ve Adalet Dersi

  ÖĞRENCILERDE HUKUK BILINCININ GELIŞTIRILMESI UYGULAMALARI VE “HUKUK VE ADALET” DERSI ÖĞRETIM PROGRAMI GELIŞTIRMEK İÇIN İŞBIRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTIR Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında Öğrencilerde Hukuk Bilincinin Geliştirilmesi Uygulamaları ve “Hukuk ve Adalet” Dersi Öğretim Programı Geliştirmek için 03-12-2012 tarihinde Adalet bakanlığı ve MEB arasında işbirliği Protokolü imzalanmıştır. Türkiye genelinde 2013-2014 öğretim yılından itibaren ortaokulView Full Article... The post Hukuk ve Adalet Dersi first appeared on ADALET.

 • Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik

  Mal, Hak veya Alacağın UYAP Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik, 22-1-2022 Tarihli ve 31727 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. Adalet Bakanlığından: MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SORGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödeme emrindeki müddetin geçmesi ve borçlu itiraz etmişView Full Article... The post Mal, Hak veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik first appeared on ADALET.

 • Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu

  Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu İstanbul (26-27 Mayıs 2016) Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca hazırlanan Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu İstanbul’da başladı. Sempozyuma İstanbul Valisi Vasip Şahin, HSYK Üyeleri Muharrem Özkaya, Ömür Topaç, Turgay Ateş,  Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Basri Bağcı, Selahattin Menteş, Musa Heybet , İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adalet Bakanlığı bürokratları ve çeşitli yargı mensupları katıldı.View Full Article... The post Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu first appeared on ADALET.

 • Yeni HSYK Kanunu

  Yeni HSYK kanunu yürürlüğe girdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yapısında değişiklik öngören 6524 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin 27.2.2014 tarih, 28926 sayılı mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2802 Sayılı Kanun üzerinde yapılan değişiklikler ve  HSYK Yasası Değişikliği  hakkındaki kanun gereğince getirilen yenilik ve değişikliklerin satırbaşları: HSYK, adli ve idari yargı hakimView Full Article... The post Yeni HSYK Kanunu first appeared on ADALET.

Author: THS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.