Yasalari.com

Yasaları.com sitesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde en son çıkan yasalar, mecliste tasarı olarak bekleyen yasalar, mecliste yeni görüşülen yasalar ve mecliste kabul edilen yasalar bulunmaktadır.

www.yasalari.com sitesinde ayrıca hukukun gelişiminde rolü olan, uluslararası hukuk tarafından kabul görmüş, yabancı ve Türk hukuk tarihi açısından önemli eski yasalar, evrensel yasalar ve ilk yasalar hakkında tarihsel ve hukuksal bilgiler yer almaktadır.

Sitenin kategorileri ise şunlardır.

 • Emeklilik Yasaları

  Çalışanlar, işçiler ve memurlar için tüm hayatları boyunca yaptıkları görev sonunda, yeni hayatları için en büyük özlemdir emeklilik kurumu. Birçok insan emeklilik yasaları hakkında bilgiler edinecek kaynak bulmaya çalışmakta ancak emeklilik yasalarının çok geniş ve kapsamlı olmaları nedeniyle çoğu zaman emeklilik yasaları hakkında bilgi sahibi olamamakta, emeklilik yasaları hakkında kulaktan dolma bilgiler ile hareket ederek telafisi … Emeklilik Yasaları yazısına devam et →

 • Internet Yasaları

  Bilişim hukuku ve internet yasaları : Dünya ve Türk internetindeki gelişmeler, daha çok artan internet kullanıcısının içinde bulunduğu durum, son zamanlarda internet yasalarına ihtiyaç doğmasına neden olan suçlara mesken olmuştur. Temel Ceza yasaları ile açıkça tarif edilmeyen ve cezalandırılamayan bir çok internet suçu ve bilişim suçu işlenmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilişim ve internet hukuku hakkında düzenlemelere gidilmiş, … Internet Yasaları yazısına devam et →

 • Iş Yasaları

  Yeni iş yasaları aslında hem işveren için hem de işçi açısından yeni düzenlemeler getirmekte. Bu itibarla eskiden ilgili yasalara iş değil işçi yasaları şeklinde eleştiri getirilmekteyken, TBMM’nce; Avrupa birliği uyum süreci ile birlikte çok daha yeni ve adil iş yasaları kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Iş yasaları , tüm iş hukuku mevzuatı ve işçi yasaları … Iş Yasaları yazısına devam et →

 • KKTC Yasaları

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları birçok düzenleme açısından Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına benzer. Ancak KKTC yasaları birçok yönden TC.yasalarına göre farklılıklar da arzeder. Örneğin KKTC yasaları gereğince yargıçlar avukat ve savcılar arasından seçilip atanmaktadır. Savcılar da mevzuat gereği avukat addedilmekte ve münhal kadronun doldurulması sözkonusu olduğu zaman onlarda, avukatlar gibi , Adliye Kuruluna başvurabilmektedirler. Yargıçlara ilişkin idare ve … KKTC Yasaları yazısına devam et →

 • Okul Yasaları

  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, MEB mevzuatı çerçevesinde eğitim ve öğretim görevlerini ifa ederler. Çoğu öğrenci ve veli tarafından merak edilen ve bilinmesi gereken ve özetle okul yasaları diyebileceğimiz mevzuatın öğrenciler ve veliler tarafından öğrenilmesinde büyük yarar vardır. Çünkü yasal düzenlemeler, gerek okul, gerek öğretmen ve gerekse öğrencilerin yasal haklarını ve ödevlerini bilmesi açısından oldukça … Okul Yasaları yazısına devam et →

 • Orman Yasaları

  Herkesin bildiği üzere ormanlar ülkemizin çok önemli ekonomik ve doğal kaynaklarıdır. Orman yasaları ve birçok düzenleme ile koruma altına alınan ormanlar, bilinçsiz veya kasıtlı hareketlerle zarara uğratılmaktadır. Orman yasaları gerek devletin ve gerekse toplumun ormanlara bakış açısını, onları koruma yöntem ve niyetini ortaya koyan kanun metinleridir. Bu çerçevede Türkiye’de Çevre ve Orman bakanlığı, orman yasalarının kendisine vermiş … Orman Yasaları yazısına devam et →

 • Tüketici Yasaları

  Tüketiciyi Koruma yasaları tüketici haklarını koruma amacını güderler. Başka bir deyişle Tüketiciyi Koruma yasası, diğer bir ifade ile Tüketiciyi Koruma Hakkındaki yasanın amacı; Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların … Tüketici Yasaları yazısına devam et →

 • Vergi Yasaları

  Özellikle vergi yasaları Türkiye’nin en çok değişen, en sık güncellenen ve yep yeni düzenlemelerin yapıldığı yasalardır. Kanun koyucu vergi ziyaını azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak için vergi yasalarını sık sık değiştirmek, yeni yeni tebliğler ve yönergeler ile vergi uygulamaları ve vergi hukukundaki açıkları örtmeye hatta yamamaya çalışmaktadır. Vergilendirilmemiş kazanç kutsal değildir prensibi gereğince vergi yasalarındaki … Vergi Yasaları yazısına devam et →

 • Yeni Çek Yasaları

  Mevzuatımızda 1985 tarihinden bugüne kadar yürürlükte bulunan 3167 sayılı çek yasası ve bu yasayı değiştiren çeşitli çek yasaları bulunmaktadır. Çek yasalarındaki ağır cezai müeyyideler, karşılıksız çek tanzim eden birçok kişinin mağdur ve sanık olmasına neden olmuş, ekonomik krizlerde arkası karşılıksız olarak yazılan çeklerde büyük artışlar meydana gelmiş ve neticede bir çok kişi ve şirket sanık … Yeni Çek Yasaları yazısına devam et →

 • Özel Güvenlik Yasaları

  Özel güvenlik hizmetleri hakkındaki yasalar ve güvenlik mevzuatı külliyatı aşağıda olup, konuya özel yasa 5188 sayılı kanundur. 2004 tarihine kadar her hangi bir kanuni mevzuatı bulunmayan özel güvenlik hizmeti sektörü, güvenlik görevlileri ve güvenlik firmalarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Özel güvenlik hizmetleri hakkında hukuki düzenlemeler 5188 sayılı kanun ile düzenlenmiş olup, 5188 sayılı  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR YASANIN kabul tarihi 10/06/2004 olup,  26/06/2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. … Özel Güvenlik Yasaları yazısına devam et →

Author: THS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.